Ekonomin under Småbarnsresan

Jag har lovat att skriva lite om ekonomin under resan. Vi gjorde ett utkast till månadsbudget något år innan vi gav oss av och började i samband med det månadsspara till ett resekonto för resan. När resan närmade sig gjorde vi en mer detaljerad budget, som vi till och med slipade på under färden 🙂

Budget

I vanliga fall gör vi en ganska detaljerad budget för året och slår ut alla kostnader jämnt över månaderna, men nu ville vi ha lite bättre koll på vilken månad utgifterna beräknades komma, så för dessa fyra månader gjorde vi en matris med beräknade utgifter per månad i tjugo olika kategorier 🙂 Jag behöver nog nämna att detta är ett av mina intressen, det är inget måste för att ge sig ut på långresa 🙂

Inkomster

Det är inkomsterna som skiljt sig mest mot hur vi har det till vardags. I vanliga fall jobbar vi båda två och har inkomst. Under resan tog vi ungefär fyra veckor semester var och fyllde ut resten av tiden med föräldradagar. Vi avsatte också hela barnbidraget till resan, vilket vi normalt sett sparar delar av till barnen. Månadssparandet och ovan nämnda inkomster gjorde att vi hade lika mycket familjepengar (den del av våra inkomster som vi avsätter till familjens gemensamma inköp) att röra oss med som en vanlig jobbmånad. Normalt sett sparar vi en del av våra inkomster men det gjorde vi inte under resan.

Utgifter

De tjugo kategorierna av utgifter består av några större grupper:

 • hemmakostnader som vi har även om vi inte är hemma (förskola, el, vatten, sopor, försäkringar, amorteringar, ränta, internet m.m.)
 • vardagskostnader som vi har oavsett om vi är hemma eller på resa (mat som tillagas i hemmet, hushållsprylar, apoteksvaror, barnkläder, barnprylar, utemat m.m.)
 • husbilskostnader (skatt och försäkring)
 • resekostnader (gasol, drivmedel, natthamnsavgifter, reseförsäkring, vägtullar, färjeavgifter, nöjen m.m.)

Dessutom delade vi upp kategorierna i måsten respektive valfria. När vi hade räknat bort alla måsten visste vi hur mycket pengar som fanns kvar för de valfria kategorierna, som i vårt fall var utemat och nöjen. Vi räknade också ut vad vi kunde spendera på utemat och nöjen per dag i snitt för att ha ett riktmärke när vi funderade över aktiviteter.

Utfall

Inkomsterna stämde mycket bra med budget. Hemmakostnaderna och husbilskostnaderna stämde också bra, för dem är vi vana vid. Dessa punkter avvek från budget:

 • Vi hade budgeterat mer än dubbelt så mycket för gasol som vi använde
 • Vi hade budgeterat ungefär 30% mer bränslekostnader än vi använde, men i gengäld åts det upp av färjeavgifterna som vi inte hade i budgeten
 • Vi hade inte heller budgeterat för reseförsäkringen, men det beloppet motsvarade ungefär budgetöverskottet för natthamnsavgifterna
 • Maten som vi tillagade själva överskred budgeten med några tusen, liksom barnkläder och barnprylar och kategorin apotek/optiker/frisör.
 • Nöje och utemat understeg budgeten rejält, och det täckte då de andra kostnaderna som vi inte hade budgeterat, till exempel förberedelser av husbilen såsom extra toatank och larm.
 • Vi såg uteätandet som ett trevligt nöje under resan, och det la vi dubbelt så mycket pengar på som övriga nöjen som t ex entréavgifter till museum eller tågbiljetter för Flåmsbana.

För de resespecifika kategorierna i avdelningen ”måsten” ser medel per dygn ut så här:

 • 24 kr för gasol
 • 74 kr i natthamnsavgifter inkl eventuell el, dusch och tvätt
 • 154 kr för drivmedel, trängselskatt/vägavgift och parkeringsavgift dagtid(97 km)
 • 35 kr i färjeavgifter
 • 16 kr för reseförsäkring

Totalt sett räckte våra besparingar och inkomster till att gå ett par tusen plus, skönt 🙂